Horeca Risico Inventarisatie en -Evaluatie


Een actuele RI&E is een verplichting voor alle werkgevers, dus ook voor horecaondernemers. Toch blijkt dat niet alle horecaondernemers de RI&E goed op orde hebben. Op de vraag waarom het nog niet goed geregeld is komen de hoge kosten en onwetendheid als belangrijkste argumenten naar voren.

Natuurlijk snappen we bij FC Horeca dat in deze tijden een RIE en de bijkomende kosten nu niet hoog op het prioriteitenlijstje staan. Daarentegen is het nu met de huidige ontwikkelingen nog belangrijker  om alles goed geregeld te hebben op het gebied van gezond en veilig werken. Voor gasten, medewerkers én jezelf. Daarnaast kan je bij het ontbreken van een RI&E hoge boetes verwachten en hebben arbeidsongevallen behoorlijke gevolgen! Daarom bieden wij onze diensten ook aan in gemakkelijke en betaalbare onderhoudsplannen die je volledig ontzorgen!

De gecertificeerde specialisten van FC Horeca brengen jouw risico’s, beheersmaatregelen en Plan van Aanpak op maat in kaart in een helder, gestructureerd en overzichtelijk rapport.

Meer veiligheid op de werkplek, leidt tot :

 • Minder verzuim
 • Minder letsel
 • Minder beroepsziekten
 • Minder onduidelijkheid
 • Veiligere werkplek voor werknemers en gasten

De ondersteuning van FC Horeca bij de Risico Inventarisatie en -Evaluatie bestaat uit:

 • een inventarisatie van de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;
 • het opstellen van maatregelen om risico’s te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken;
 • de opzet van een Plan van Aanpak (PvA);
 • de toetsing van de RI&E door een SKO gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige (HVK-er)
 • Adviseren en begeleiding van uitvoering van Plan van Aanpak
 • Actueel houden van RI&E en PvA bij eventuele veranderingen en aanvullingen
 • Mogelijkheden voor volledige ontzorging in abonnementsvorm. GEEN eenmalige hoge kosten!
 • Combi-abonnementen met BHV-cursus
Vertel mij meer!

BHV cursussen


Als gediplomeerd bedrijfshulpverlener kun je levens redden!Ook horecaedrijven zijn verplicht om hun bedrijfshulpverlening goed op orde te hebben. Dat betekent dat er waarschijnlijk ook binnen jouw organisatie één of meer gecertificeerde BHV’ers aanwezig zijn: collega’s die in geval van nood in actie komen en helpen tot de professionele hulpverleningsdiensten gearriveerd zijn.Maar wat moet je doen als BHV’er?

Volgens de Arbowet heeft een bedrijfshulpverlener drie taken:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf/ pand

Met regelmaat organiseert FC Horeca met onze gecertificeerde trainers de volgende BHV-trainingen. Deze worden gehouden op basis van open inschrijving op een door ons georganiseerde locatie of op aanvraag op je eigen locatie.:

Vertel mij meer!