Medewerkers die ziek worden door hun werk is echt niet meer van deze tijd…

Je weet als geen ander wat er speelt in je horecabedrijf. En je hebt ongetwijfeld ook zicht op welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s er zijn. Wat doe je met die kennis?
Als werkgever heb je een zorgplicht. Maar ook met het oog op duurzame inzetbaarheid en bedrijfscontinuïteit is het belangrijk om uitval van werknemers als gevolg van het werk te voorkomen. Nu je ongetwijfeld bezig bent met aanpassingen in je organisatie in verband met de corona-maatregelen, biedt dat een uitgelezen kans om ook andere punten direct mee te nemen.

Hulp van de RI&E
De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt om op een gestructureerde manier alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in je organisatie in kaart te brengen. Hierbij wordt zowel gekeken naar de direct zichtbare aandachtspunten, zoals snijgevaar bij machines of valgevaar bij werken op hoogte, als zaken die niet direct tot uitval leiden. Denk bijvoorbeeld aan langdurige blootstelling aan hoge werkdruk, fysieke belasting door tillen en blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen. Ook de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus moeten worden opgenomen in de RI&E. Vervolgens maak je een realistisch plan om die risico’s aan te pakken door preventieve maatregelen te nemen.

Tijdens de Week van de RI&E bieden organisaties in heel Nederland webinars, quickscans, kortingen en telefonische consulten over de RI&E. Grijp dit moment aan om de RI&E uit te voeren of up-to-date te maken.

Prioriteit
Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet en zeker ook voor de horeca. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat aan de basis van een preventief beleid voor een gezonde en veilige werkplek. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft er daarom een hoge prioriteit aan gegeven.

Dit komt onder andere tot uiting in:

  • Een campagne voor het vergroten van de bekendheid van de RI&E
  • het verbeteren van de ondersteuning van werkgevers
  • intensivering van het toezicht op de RI&E.

In het jaarplan 2020 van de Inspectie SZW worden al extra en strengere controles genoemd, de boetes zijn verhoogd en er worden sneller boetes uitgedeeld.

Ga dus nu alvast aan de slag!
Natuurlijk snappen we bij FC Horeca dat in deze tijden een RIE en de bijkomende kosten nu niet hoog op het prioriteitenlijstje staan en bieden daarom onze diensten ook aan in gemakkelijke en betaalbare onderhoudsplannen die je volledig ontzorgen!